Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Trong việc học ngoại ngữ, môi trường đóng một vai trò rất quan trọng. Do đó Trung tâm Ngoại Ngữ Sơn Tùng luôn cố gắng đầu tư trang thiết bị, cũng như khu vực học tập. Thư viện đọc sách để các học viên có môi trường học tập tốt nhất. Ngoài các lớp học có trang thiết bị hiện đại, trung tâm còn có  khu đọc sách, khu tự học để các bạn có thể tự trau dồi khả năng tự học. Wifi miễn phí các bạn có thể thoải mái online học tập tìm kiếm nền tảng tài liệu cung cấp cho công việc học tập của mình.

 

 

.images 1thu viện

Liên hệ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ SƠN TÙNG

  Địa chỉ

  Điện thoại:

  Email: 

  Website:sontungcenter.com

Facebook